top of page

सहयोगी संस्था  

मराठी मित्र मंडळ, आणंद (गुजरात)
विनर्स डिजिटल कोचिंग इंटरप्राइजेस
शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि., मुंबई
श्री शिवशंभू प्रतिष्ठान, रायगड
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय - मराठी संशोधन मंडळ
योगसखी महिला मंडळ, डोंबिवली
विंग्ज ऑफ विजडम अकादमी, गोरेगाव (प)
अक्षयभाषा - मेसा, अॅरिझोना, उत्तर अमेरिका
महाराष्ट्र समाज भोपाळ
सद्गुरू संगीत विद्यालय, डोंबिवली
सहयोगी महाविद्यालये

सहयोगी शाळा महाविद्यालये 

राणी पार्वतीदेवी कॉलेज ऑफ आर्टस् अँड कॉमर्स, बेळगावी
बळवंत कॉलेज, विटा, सांगली
कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, बारामती
भैरवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, खुटबाव, दौंड
तुळजाराम चतुरचंद कॉलेज, बारामती
सुपे कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, सुपे, बारामती
बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पुणे
विलिंग्टन महाविद्यालय, सांगली
चिंतामण कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सांगली
SVKT, कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, नाशिक
सहयोग पत्र
सहयोगी ग्रंथालये

सहयोगी ग्रंथालये

सांगली (जिल्हा) नगरवाचनालय, सांगली
करवीर नगर वाचन मंदिर, कोल्हापूर
पुणे मराठी ग्रंथालय, पुणे
लोकमान्य ग्रंथालय, बेळगाव
सरस्वती वाचनालय, शहापूर, बेळगाव
bottom of page