सहयोगी संस्था  

मराठी मित्र मंडळ, आणंद (गुजरात)
विंग्ज ऑफ विजडम अकादमी, गोरेगाव (प)
शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि., मुंबई
श्री शिवशंभू प्रतिष्ठान, रायगड
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय - मराठी संशोधन मंडळ
योगसखी महिला मंडळ, डोंबिवली
अक्षयभाषा - मेसा, अॅरिझोना, उत्तर अमेरिका
महाराष्ट्र समाज भोपाळ
सद्गुरू संगीत विद्यालय, डोंबिवली
जनजागृती सेवा समिती, महाराष्ट्र
 

सहयोगी शाळा महाविद्यालये 

राणी पार्वतीदेवी कॉलेज ऑफ आर्टस् अँड कॉमर्स, बेळगावी
बळवंत कॉलेज, विटा, सांगली
कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, बारामती
भैरवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, खुटबाव, दौंड
तुळजाराम चतुरचंद कॉलेज, बारामती
सुपे कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, सुपे, बारामती
बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पुणे
विलिंग्टन महाविद्यालय, सांगली
चिंतामण कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सांगली
SVKT, कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, नाशिक
सहयोग पत्र
 

सहयोगी ग्रंथालये

सांगली (जिल्हा) नगरवाचनालय, सांगली
करवीर नगर वाचन मंदिर, कोल्हापूर
पुणे मराठी ग्रंथालय, पुणे
लोकमान्य ग्रंथालय, बेळगाव
सरस्वती वाचनालय, शहापूर, बेळगाव