top of page

सहयोगी संस्था  

आगरी युथ फोरम, डोंबिवली
योगसखी महिला मंडळ, डोंबिवली
श्री. आधार सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई
वांड्मय चर्चा मंडळ, बेळगाव
श्री क्षेत्रपालेश्वर सहकारी पतपेढी (मर्या.) मुंबई
शिवप्रसाद कॉ. ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. मुंबई
श्री शिवशंभू प्रतिष्ठान, रायगड
सहयोग पत्र
शिवशंभो कला, क्रिडा, सांस्कृतिक मंडळ करपेवाडी, पाटण, सातारा
जीवनविद्या मिशन
सहयोगी महाविद्यालये

सहयोगी शाळा महाविद्यालये 

राणी पार्वतीदेवी कॉलेज ऑफ आर्टस् अँड कॉमर्स, बेळगावी
बळवंत कॉलेज, विटा, सांगली
कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, बारामती
भैरवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, खुटबाव, दौंड
तुळजाराम चतुरचंद कॉलेज, बारामती
सुपे कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, सुपे, बारामती
बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पुणे
विलिंग्टन महाविद्यालय, सांगली
चिंतामण कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सांगली
SVKT, कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, नाशिक
सहयोग पत्र
सहयोगी ग्रंथालये

सहयोगी ग्रंथालये

सांगली (जिल्हा) नगरवाचनालय, सांगली
करवीर नगर वाचन मंदिर, कोल्हापूर
पुणे मराठी ग्रंथालय, पुणे
लोकमान्य ग्रंथालय, बेळगाव
सरस्वती वाचनालय, शहापूर, बेळगाव
bottom of page