सहयोगी संस्था  

सहयोग पत्र
सहयोग पत्र
सहयोग पत्र
सद्गुरू संगीत विद्यालय, डोंबिवली
लोकमान्य टिळक स्मारक मंदिर, चिपळूण
मराठी मित्र मंडळ, आणंद (गुजरात)
वांड्मय चर्चा मंडळ, बेळगाव
इच्छापूर्ती होम्स, नवी मुंबई
श्री क्षेत्रपालेश्वर सहकारी पतपेढी (मर्या.) मुंबई
योगसखी महिला मंडळ, डोंबिवली
 

सहयोगी शाळा महाविद्यालये 

राणी पार्वतीदेवी कॉलेज ऑफ आर्टस् अँड कॉमर्स, बेळगावी
बळवंत कॉलेज, विटा, सांगली
कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, बारामती
भैरवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, खुटबाव, दौंड
तुळजाराम चतुरचंद कॉलेज, बारामती
सुपे कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, सुपे, बारामती
बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पुणे
विलिंग्टन महाविद्यालय, सांगली
चिंतामण कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सांगली
SVKT, कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, नाशिक
सहयोग पत्र
 

सहयोगी ग्रंथालये

सांगली (जिल्हा) नगरवाचनालय, सांगली
करवीर नगर वाचन मंदिर, कोल्हापूर
पुणे मराठी ग्रंथालय, पुणे
लोकमान्य ग्रंथालय, बेळगाव
सरस्वती वाचनालय, शहापूर, बेळगाव