संमेलन / कार्यशाळा नोंदणी

विश्व मराठी संमेलनात सर्वांसाठी खुला प्रवेश आहे. नि:शुल्क नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी केल्यानंतर आपल्याला ईमेलवर कार्यक्रमाची रुपरेषा, तसेच वेळोवेळी संमेलनाची नविन माहिती, उपक्रमांची माहिती पाठवली जाईल.

लेखन कार्यशाळा पाहण्यासाठी खालील माहिती भरा  

Subscribe to Our Site

संमेलनात किंवा कोणत्याही उपक्रमात  नोंदणी करा आणि 

www.storytel.com/vmp

या लिंकवरून स्टोरीटेल ऑडिओ बुक अप्लिकेशन डाउनलोड करा

एक महिना मोफत ऑडिओबुक्स ऐका...

rsz_storytel_logotype_orange-sangria_rgb