विश्व मराठी संमेलनातील विविध उपक्रमासाठी विदेशातून नोंदणी करण्यासाठी पेपाल द्वारे नोंदणी शुल्क भरा.

खालील पैकी उपक्रम निवडा आणि पेमेंट करा.