उत्कर्ष जैन अकोला महाराष्ट्र

मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार करण्याकरिता नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे आयोजक

उत्कर्ष जैन अकोला महाराष्ट्र

उत्कर्ष जैन 

अकोला महाराष्ट्र, 

+91 98502 63103


आम्ही मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार करण्याकरिता नाविन्यपूर्ण मराठी भाषेचे शैक्षणिक साहित्य तयार करीत आहोत. ज्याद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेविषयी रुची निर्माण होईल.


मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा (दिनांक 1 जानेवारी ते 15 जानेवारी) निमित्य उत्कर्ष नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक साहित्य दालन अकोला तर्फे मराठी राजभाषा जनजागृती संदेशपर पेन व पेन्सिलचे विमोचन


मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार करण्याकरिता नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे आयोजक


Email: utkarsh3672@gmail.com

आणि साहित्य सेतू यांच्या संयुक्त विद्यमाने

  • White Facebook Icon
  • YouTube

६२२, जानकी रघुनाथ, कोहिनूर टेक्निकल इन्स्टिट्यूटच्या मागे, पुलाचीवाडी, जंगली महाराज रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे, महाराष्ट्र, पिनकोड - ४११००४

मोबाईल : ७०३०४११५०६ / ७८४३०८३७०६

व्हॉटसअप : ७०६६२५१२६२

ईमेल : sampark@vmparishad.org