Vaishwik Pratibha Sangam.png

श्रीगुरुचरित्र निधी

अनुवादक :-प्रभा आठवले, नाशिक

श्रीगुरुचरित्र निधी

श्रीगुरुचरित्र निधी वैशिष्टे :-

१) संस्कृत-मराठी शब्दकोशाधारित प्रत्येक ओवीतील अवघड शब्दांचे अर्थ

२) ओवीचे मूळ स्वरुप व गद्यरुप संदर्भ विवेचनासह

३) सोप्या सुलभ मराठीतील गद्य अर्थ

४) सुस्पष्ट वाचनीय अक्षरयोजना

५) प्रत्येक अध्यायातील कथाबीज व्यक्त करणारी रेखाचित्रे

६) श्रीगुरुचरित्रातील ज्ञान भांडार पारायणासाठी सुलभ आकारात उपलब्ध


अधिक माहिती किंवा घरपोच मागवण्यासाठी संकेतस्थळाला भेट द्या

www.shrigurucharitra.com


अनुराधा आठवले, नाशिक
मोबाईल: 9423177962

Email: gurucharitra52@gmail.com